Hello world – Thử lại !

Lâu lắm rồi tôi mới trở lại nơi đây, Cảnh vật vẫn như xưa chỉ có con người là thay đổi 🙂

Giờ già và lười hơn nhiều rồi các ngài ạ !